RSS
Magazín Broukservis JMK

Volkswagen- nechtěné dítě, které motorizovalo Evropu

Úvod

Nejlepších myšlenek se prý dopouštíme tehdy, jsme-li pod tlakem. Nedávno jsem skládal maturitní zkoušku, jejíž součástí byla praktická maturitní práce, tedy písemný elaborát na svobodně zvolené téma, v rozsahu minimálně deseti stran formátu A4 včetně obrázků a jiných příloh. Po sepsání a odevzdání bylo toto dílo podrobeno hodnocení a z něj vzešly připomínky pro ústní obhajobu, jejíž zvládnutí znamenalo závěrečné ohodnocení.
Pro svoji práci jsem si zvolil téma „Volkswagen- nechtěné dítě, které motorizovalo Evropu“ a hloupě se domníval, že za ten dlouhý čas, po který se v této branži vyskytuji, mě nemůže nic překvapit, že to zkrátka bude brnkačka. Ošklivě jsem se spletl. Téma se s postupující prací na textu začalo jevit podstatně košatější, než se původně zdálo a připravilo mi tak při zpracování nemálo bezesných nocí. Nakonec měla práce přes 25 stran, obrázky však vyplňovaly jen závěry kapitol.
Nejsem badatel, nejsem historik, ani technický vševěd, jsem tak maximálně příznivec a obdivovatel výše uvedených, které mohu, a v tomto díle tak často činím, citovat a vycházet z nich.
K tomu mi posloužila zejména kniha Reinharda Osterotha „Porsche- průkopník a jeho svět“, s ověřováním historických dat a některých technických parametrů mi pomohla kniha Radomíra Tučka s názvem „VW Brouk“ z nakladatelství Grada, z níž jsem použil i některé obrázky, podobně jako z krásné knihy s názvem „Brouk“ od Keitha Seumeho.
Příznivé hodnocení práce ve škole a přemlouvání majitele těchto stránek mne v konečném důsledku vedlo k tomu, že si toto dílko můžete teď přečíst i Vy. To, že jednotlivé kapitoly budou zveřejňovány na pokračování, není dáno tím, že bychom Vás chtěli napínat, ale tím, že dostupných historických faktů je skutečně mnoho a rozsah práce mi nedovolil se jimi nejen zaobírat, ale někdy je ani zmínit. Práce tak, už podruhé, nabude na objemu. Věřím a doufám, že neztratí na čtivosti.
 

Vážení čtenáři,
V následujících řádcích Vám předkládáme první kapitolu čtení na pokračování, které se zaobírá počátky masové motorizace v Evropě, se zaměřením na projekt německého volkswagenu. Malé „v“ není překlepem, ale o tom až dále. V první kapitole se podíváme za velkou louži k panu Fordovi, zakladateli skutečně sériové výroby auta pro všechny.
Příjemné čtení přeje spolehlivě nespolehlivý reportér
eMTé